header banner
Default

De Nobelprijswinnaar voorspelde 30 jaar geleden Bitcoin en cryptocurrencies


Je zou het haast niet voor mogelijk houden. Maar 30 jaar geleden voorspelde de Amerikaanse econoom en Nobelprijswinnaar Milton Friedman vrij accuraat de opkomst van crypto. In 1993 sprak hij zich in een televisie-interview uit over de opkomst van het internet en over de toekomst van ‘e-cash’ zoals hij het destijds noemde.

Milton Friedman predicted #Bitcoin 25 years ago (retweet) pic.twitter.com/dRGDrJ7qzs

— Dennis Parker (@Xentagz) February 3, 2018

🔔 Vandaag: €56 goud gratis Advertentie GoldRepublic

Wat zei Friedman precies over crypto?

VIDEO:

Over het internet zei de visionair 30 jaar geleden het volgende.

“Het internet gaat het heel moeilijk maken om belasting te innen op allerlei diensten. Het zal namelijk transacties in cyberspace mogelijk maken. Het internet wordt een grote drijfveer in de afname van de rol van de regering.”

Aldus Friedman in 1993. Nog indrukwekkender zijn wellicht de woorden van Friedman over de komst van digitale vormen van valuta:

Maar het indrukwekkende aan de woorden van Friedman is zijn voorspelling over digitale vormen van valuta.

“Wat momenteel nog mist maar wat snel zal komen is e-cash. Dit is een manier waarop je op het internet geld kan sturen van A naar B, zonder dat A kennis heeft van B en zonder dat B kennis heeft van A. Dit zal op dezelfde manier te werk gaan als wanneer ik je een briefje van 20 dollar geef.

Dit zal je kunnen ontvangen zonder dat je mij kent. Dat soort dingen zullen ontstaan op het internet en het zal het nog makkelijker maken voor mensen om van het internet gebruik te maken.”

16 jaar vóór Bitcoin lancering

VIDEO:

Dit was nog 16 jaar voor de lancering van het Bitcoin (BTC) netwerk. Ook voorspelde Friedman vrij nauwkeurig de voor- en nadelen van cryptovaluta.

“Het heeft natuurlijk zijn negatieve kanten. Het betekent dat criminelen, mensen die actief zijn in illegale praktijken, een makkelijkere manier zullen hebben om te werk te gaan. Maar ik denk dat het heel goed zal zijn dat het moeilijker zal worden om belasting te innen.”

In reactie op de woorden van Friedman menen sommigen dat zijn voorspelling meer betrekking heeft op ‘privacy coins’ zoals monero (XMR) dan op cryptomunten in het algemeen. Desalniettemin blijken zijn woorden zeer accuraat, zeker voor zo lang geleden.

Sources


Article information

Author: Isaac Cochran

Last Updated: 1698085562

Views: 810

Rating: 3.8 / 5 (71 voted)

Reviews: 96% of readers found this page helpful

Author information

Name: Isaac Cochran

Birthday: 2012-04-25

Address: 397 Sarah Stream Apt. 427, New Desiree, GA 05099

Phone: +3939550508470283

Job: Biomedical Engineer

Hobby: Gardening, Video Editing, Robotics, Cooking, Wildlife Photography, Sculpting, Motorcycling

Introduction: My name is Isaac Cochran, I am a Colorful, unswerving, brilliant, dedicated, treasured, esteemed, audacious person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.