header banner
Default

Ethereum, stablecoins, and Bitcoin are accepted by Rode Kruis - BLOX | News


Het Rode Kruis van Singapore accepteert Bitcoin, Ethereum, USDT en USDC. Het Rode Kruis is een neutrale en onafhankelijke organisatie. Het werkt samen met overheden, andere ngo’s en de private sector om hulp te bieden aan mensen in nood.

Het is een internationale humanitaire organisatie die hulp biedt aan mensen in nood, ongeacht hun ras, godsdienst of nationaliteit. Het Rode Kruis is actief in meer dan 180 landen en heeft meer dan 10 miljoen vrijwilligers.

Rode Kruis werkt met Triple-A

VIDEO: Maak jij weleens gebruik van stablecoins? 🤔
BLOX

Crypto betaalbedrijf Triple-A heeft het mogelijk gemaakt dat Het Rode Kruis crypto kan accepteren als vorm van donatie. De slogan luidt:

‘Coin a new way to give today, your support will go a long way’

Hoe werkt het? Volgens het persbericht kan je op de website naar doneren gaan. Daar kies je de hoogte van het fiatbedrag dat je wil doneren, en welke coin. Vervolgens wordt automatisch voor je berekend hoeveel crypto dit is.

Geen voorkeur voor Bitcoin, Ethereum of stablecoin

VIDEO: Overstappen van Binance naar BLOX | Hoe stort ik mijn crypto? | Tutorial
BLOX

Op dit moment accepteert Het Rode Kruis alleen Bitcoin, Ethereum en de twee stablecoins.

‘We hebben geen voorkeurscryptocurrency en we accepteren alle bovengenoemde cryptocurrency’s.’

Wat gebeurt er met crypto donatie?

VIDEO: Wat is AAVE en hoe werkt het? 🤔
BLOX

De organisatie legde uit dat dit soort bijdragen op dit moment niet fiscaal aftrekbaar zijn. Wat gebeurt er met de crypto?

Het Rode Kruis van Singapore zei dat elke gedoneerde crypto ten goede zal komen van humanitaire inspanningen die gericht zijn op het verbeteren van het welzijn van kinderen, geïsoleerde senioren, personen met een handicap en gezinnen met een kansarme achtergrond.

Dit is niet de eerste lokale tak van Het Rode Kruis dat crypto accepteert. Op 16 maart 2020, toen de wereld in lockdown ging, maakte het Italiaanse Rode Kruis bekend dat ze Bitcoin kunnen accepteren als vorm van donatie. In het begin van de pandemie was Italië een van de hardst getroffen gebieden en ze konden alle hulp goed gebruiken.

Sources


Article information

Author: David Copeland

Last Updated: 1698494882

Views: 707

Rating: 4.8 / 5 (96 voted)

Reviews: 80% of readers found this page helpful

Author information

Name: David Copeland

Birthday: 2019-10-23

Address: 528 Lee Branch, Brandyland, HI 10969

Phone: +4116001222849666

Job: Article Writer

Hobby: Lock Picking, Arduino, Drone Flying, Snowboarding, Stamp Collecting, Gardening, Origami

Introduction: My name is David Copeland, I am a transparent, forthright, Colorful, sincere, important, ingenious, dedicated person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.