header banner
Default

Wat is de impact van de liquiditeit op beurzen en de rente in Japan op de koers van Bitcoin?


Bitcoins vliegen uit tablet 

De prijs van Bitcoin (BTC) bleef dinsdag sterk, zelfs nadat de Bank of Japan haar standpunt over het YCC (Yield Curve Control-programma) voor haar obligatiemarkt had verzacht. De BOJ handhaafde haar negatieve rentebeleid op -0,1%, terwijl de centrale bank blijft proberen de inflatie in Japan in toom te houden.

Dit is de eerste echte blik op de BOJ die haar YCC-houding verzacht nadat zij zei dat zij de bovengrens van 1% als referentiepunt zou gebruiken en niet als een harde limiet. Deze bandbreedte heeft betrekking op Japanse staatsobligaties met een looptijd van tien jaar, die de afgelopen decennia een belangrijke bron van mondiale liquiditeit zijn geweest. Hoewel deze stap enigszins werd verwacht, vragen sommigen zich af of de BOJ nu meer in een agressieve richting neigt.

Toch moet deze stap als versoepeling worden beschouwd vergeleken met het beleid van andere centrale banken over de hele wereld. Japan is erin geslaagd de hoge inflatie te temperen en de negatieve rente in stand te houden, iets wat veel andere landen niet is gelukt. Het gaf ook een geactualiseerde voorspelling van 2,0% voor de inflatie in 2024, wat veel lager is dan veel van zijn sectorgenoten.

Bitcoin en Cryptos schudden het obligatiebesluit van zich af

VIDEO:

De Bitcoin koers bleef dinsdag sterk boven het prijsniveau van $34.000 tijdens de Aziatische en vroege Europese handelsuren. De prijs van Bitcoin wordt beïnvloed door het monetaire beleid van centrale banken, vooral als dit de liquiditeit beïnvloedt. Op het moment van schrijven staat de Bitcoin koers op $34.475 (Bitmex) en € 32.367 (Bitvavo), en Ethereum iets boven het $1.800-niveau.

Bitcoin koers grafiek 

Solana blijft sterk presteren, aangezien het snel zijn hoogste handelsprijs in één jaar van $37,00 van afgelopen november benadert. Solana voegde maandag nog eens 10% toe en heeft de afgelopen zeven dagen bijna 17% gewonnen. Dit maakt het gemakkelijk de best presterende onder de grote altcoins, samen met Chainlink, dat de afgelopen week 15,7% heeft gewonnen.

Solana koers grafiek 

De gevolgen van de ineenstorting van de FTX exchange hebben Solana hard getroffen en nu maakt de altcoin de verloren tijd goed. Zelfs ondanks het lopende SBF-proces, schudt Solana de twijfelaars van zich af. Wat het momentum nog verder versterkte, was de deal van Solana met Visa in september, waarbij de financiële gigant de SOL-blockchain zal gebruiken om USDC-transacties te verwerken. Solana werkte onlangs ook samen met e-commercegigant Shopify, waarmee verkopers Solana Pay in hun online winkels kunnen accepteren. Op het moment van schrijven wordt de crypto net onder de $36,00 per SOL verhandeld.

Exodus van Crypto: Meer dan miljard aan Bitcoins teruggetrokken van beurzen in 90 dagen

VIDEO:

In de afgelopen 90 dagen zijn ongeveer 60.000 Bitcoins ter waarde van ruim $2 miljard weggehaald van handelsplatformen. Het aantal Bitcoins op gecentraliseerde beurzen is iets meer dan 2 miljoen. Een recent rapport van Falconx geeft aan dat schommelingen in de markt verergerd worden door een aanhoudend gebrek aan liquiditeit.

De hoeveelheid Bitcoins op gecentraliseerde beurzen is gedaald tot een dieptepunt van meerdere jaren, met slechts 36.000 BTC boven de 2 miljoen grens. Dit staat in schril contrast met de 2,513 miljoen BTC die op 5 november 2022 op handelsplatformen stonden.

In minder dan een jaar tijd zagen beurzen een afname van 477.000 BTC. Op 31 juli 2023 werden ongeveer 2,096 miljoen Bitcoins vastgehouden op deze handelsplatformen. Dit betekent dat er, tegen de huidige BTC wisselkoersen, een aanzienlijk bedrag van $2 miljard aan Bitcoins, ofwel 60.000 BTC, is opgenomen van deze platformen.

Crypto beurzen geconfronteerd met historische liquiditeitscrisis voorafgaand aan Bitcoin halvering

VIDEO:

Hetzelfde geldt voor het aantal Ethereum (ETH) op gecentraliseerde beurzen. Data van cryptoquant.com laat zien dat er op 5 november 2022 23,14 miljoen ETH op handelsplatformen aanwezig was. Op 30 oktober 2023 is het aantal ether gedaald naar 14,57 miljoen, wat betekent dat er 8,57 miljoen Ethereum ter waarde van $15,64 miljard is weggehaald van beurzen in minder dan een jaar. Ook stablecoins zijn van beurzen gehaald of ingewisseld door de centrale uitgevers.

Beurzen die in november vorig jaar nog $35 miljard aan stablecoin activa hadden, hebben nu nog maar $17,34 miljard. Dit geeft aan dat er meer dan $17 miljard aan ERC20-gebaseerde stablecoins zijn ingewisseld of verwijderd.

Het gebrek aan liquiditeit zou de recente volatiliteit op de cryptomarkt kunnen verklaren en werkt een oplopende Bitcoin koers in de hand. Een rapport van Falconx op maandag, met verwijzing naar data van Coin Metrics, geeft aan dat de diepte van de cryptomarkt in 2023 zijn laagste punt heeft bereikt. Met de naderende Bitcoin halving kunnen deze liquiditeitscycli nog dieper worden.


Sources


Article information

Author: Anthony Benson

Last Updated: 1700234403

Views: 561

Rating: 4.7 / 5 (64 voted)

Reviews: 80% of readers found this page helpful

Author information

Name: Anthony Benson

Birthday: 2022-06-20

Address: 314 Steven Plains Suite 465, South Saraville, FL 45919

Phone: +3818996073751395

Job: Paramedic

Hobby: Quilting, Running, Basketball, Photography, Meditation, Yoga, Stargazing

Introduction: My name is Anthony Benson, I am a receptive, accomplished, important, accessible, radiant, dear, talented person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.