header banner
Default

Mekruh: İslam Hukuku Nedir?


Haberler

İslam Hukukunda Yapılması İstenmeyen Fakat Haram Olmayan İşler: Mekruh Nedir?

Özge Tepe

İslam hukukunda mekruh, haram gibi kesin ve bağlayıcı değildir ancak yine de yapılması istenmez. Yapıldığında günah yazıldığı düşünülmez ancak yapmamaya dikkat etmek sevap kazandırır. Mekruh kelimesinin sözcük anlamı 'hoş görülmeyen, beğenilmeyen şey' şeklindedir.

Bu içeriğimizde mekruh hakkında merak edilen bilgilere ulaşabilirsiniz.

Mekruh Nedir?

VIDEO: Tahrimen Mekruh Olan Bir Şeyi İşlemek Azabı Gerektirir Mi?
Yavuz Sultan Selim Gençlik Derneği

Mekruh Nedir?

İslam hukukunda mekruh, haram gibi kesin ve bağlayıcı değildir ancak yine de yapılması istenmez. Yapıldığında günah yazıldığı düşünülmez ancak yapmamaya dikkat etmek sevap kazandırır. Mekruh kelimesinin sözcük anlamı 'hoş görülmeyen, beğenilmeyen şey' şeklindedir.

Mekruh bir iş, haram ve cezaya tabi olmadığı halde, bu fiilden kaçınan ceza alır. Müslümanlar, mümkün olduğunda veya mümkün olduğu kadar bu tür eylemlerden kaçınır. Mekruh sayılan fiiller, Kur'an ve hadislerin farklı ilmî yorumlarından dolayı farklı mezhepler arasında farklılık gösterebilir. Özellikle Hanefi alimleri, mekruh tasnifi bakımından diğer mezheplerden farklıdır.

Hanefilikte Mekruh

VIDEO: İslam'da Mezhep Ayrılığı Neden Ortaya Çıktı? Neden Birçok Mezhep Var -27. Söz Hatime | Mehmet Yıldız
Hayalhanem

Hanefilikte Mekruh

Hanefilikte mekruh, tahrimen mekruh ve tenzihen mekruh olmak üzere ikiye ayrılır.

  • Tahrimen mekruh: Ayetlerin yorumlanmasıyla ve hadislerle belirtilen mekruhlardır. Bunların yapılması harama daha yakındır. Ameli haram olarak da bilinir. 

  • Tenzihen mekruh: Şeriatın kesin ve bağlayıcı olmayan tarzda yapmayı yasakladığı işlerdir. Alimlere göre kesinlikle yasak değildir, ancak yapılırsa hoş görülmez. Bu tür mekruh sayılan davranışlarda bulunmak cezaya yol açmaz, ancak bu tür eylemlerden kaçınmak insanı Allah'a yaklaştırır.

Mekruh Davranışlara Örnekler

VIDEO: Haram lizatihi/aynihi- Haram ligayrihi| Tahrimen mekruh Tenzihen mekruh
Üstuvanet'ül Dkab

Mekruh Davranışlara Örnekler

Abdest ve gusül olarak bilinen ritüel temizlikleri yaparken çok miktarda su kullanmak veya camiye gitmeden veya sosyalleşmeden önce sarımsak tüketmek mekruh sayılan bazı örneklerdir.

Hanefi mezhebine mensup Müslümanlar için mekruh sayılan yiyeceklere örnek olarak karides verilebilir. Diğer bütün mezheplerde erkeklerin ipek elbise giymesi ve altın takı takması haram kabul edilirken, Hanefi mezhebinde bu delilin kaynaklandığı hadislerin sahihliği ve rivayet zincirindeki şüphe nedeniyle tahrimi mekruh kabul edilir.

Küfür etmek , namaz için abdest alırken konuşmak, kendi cinsindeki diğer hayvanların görebileceği bir yerde yemek için hayvan kesmek, İslam'daki mekruh fiillerin diğer örnekleridir.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda

Sources


Article information

Author: Dustin Owens

Last Updated: 1699518722

Views: 740

Rating: 4.3 / 5 (101 voted)

Reviews: 85% of readers found this page helpful

Author information

Name: Dustin Owens

Birthday: 1943-05-19

Address: 33657 Mark Island, Kingland, MO 86067

Phone: +3647478821172866

Job: Article Writer

Hobby: Traveling, Reading, Hiking, Camping, Poker, Hiking, Robotics

Introduction: My name is Dustin Owens, I am a welcoming, cherished, tenacious, accomplished, important, persistent, strong-willed person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.