header banner
Default

Salg av nye biler i Trøndelag har blitt redusert på grunn av rentesjokk og avgiftshopp


Table of Contents

  MN24 arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk. Se også Redaktøransvar. MN24 har ikke ansvar for innhold på eksterne nettsider som det lenkes til. Alt innhold er opphavsrettslig beskyttet 2023 © MN24.

  Midtnorsk Næringsliv - MN24 - er landsdelens eget nettsted for nyheter om økonomi, næringsliv og nyskaping i regionen. MN24 er et samarbeid mellom Adresseavisen, Avisa Sør-Trøndelag, Bladet, Brønnøysunds Avis, Fosna-Folket, Frøya.no, Hitra-Frøya, Innherred, OPP, Steinkjer24, Stjørdals-Nytt og Trønderbladet.

  Sources


  Article information

  Author: Lisa Choi

  Last Updated: 1699541404

  Views: 630

  Rating: 4 / 5 (68 voted)

  Reviews: 84% of readers found this page helpful

  Author information

  Name: Lisa Choi

  Birthday: 1987-10-21

  Address: 491 Davis Extensions, Mccoytown, ID 19858

  Phone: +4806797393323002

  Job: Mechanic

  Hobby: Baking, Quilting, Metalworking, Cooking, Meditation, Photography, Hiking

  Introduction: My name is Lisa Choi, I am a unreserved, frank, exquisite, tenacious, Determined, radiant, accessible person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.